Vernon | Hvordan å selge
Trenger du hjelp? Kontakt oss!
+351 912 511 631
+351 916 172 113
Tips når du skal selge en eiendom i Portugal

Du vet hvor flott eiendommen som du skal selge er, men du skal også overbevise andre om det samme. Vi har solgt eiendom i Algarve i over 28 år, så vi vet hva som bør gjøres for å gjøre eiendommen din mest mulig presentabel.

 

Når du har bodd lenge i en eiendom, er det ikke alltid like lett å forestille seg hvordan andre ser på den. Hvis du vil ha et rask salg til best mulig pris, så har vi noen forslag til hva du bør gjøre. Husk at førsteinntrykket teller mer enn du kanskje er klar over.

 

Bruk et par timer på å rydde og sette i stand, og spandér gjerne noen kroner på dette, for eksempel et malingsstrøk på slitte overflater. Fjern skrot og overflødige møbler, spesielt i små rom, for å få dem til å se så store ut som mulig. Dette er enkle grep som gjør eiendommen mer salgbar. Vi kan være behjelpelige med å skaffe assistanse til dette om ønskelig.

 

Vårt første forslag er: Presentasjon av eiendommen din

Her er noen tips for å komme i gang:

 • Tenk som en kjøper (se på huset ditt med kjøperøyne)
 • Fjern skrot og unødvendige møbler (rommene dine må se romslige ut)
 • Ha en nøytral innredning (fjern personlige ting som; bilder, religiøse gjenstander)
 • Bruk mye lys  (åpne vinduer, gardiner, få lys på når det er nødvendig)
 • Utvendig og inne – kjøpere vil ofte først gå eller kjøre forbi eiendommen, så et nymalt og velpleiet ytre, gir alltid et positivt førsteinntrykk.

 

Om du skal flytte til et annet område eller et annet land, frigjøre kapital, eller om du bare vil ha en annen eiendom, så bør du velge et passende og effektivt medium til dette.

 

La oss ta oss av salget, og vi vil gi eiendommen din best mulig eksponering. Vi har god og lang erfaring med å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan fotografere og beskrive eiendommen, og vi legger all informasjon ut på vår hjemmeside på internett.

 

Hvor enn i Algarve eiendommen din befinner seg, og uansett type eiendom du eier, hvis du har tenkt å selge, ta kontakt med oss. Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg for å diskutere en markedsføringsstrategi. Vi hjelper til med alle trinn i salgsprosessen fra verdivurdering og markedsføring frem til overskjøting til ny eier.

 

Kontakt oss for en markedsvurdering av eiendommen din!


Les mer

Alle relevante dokumenter for å selge din eiendom i Portugal

De lovpålagte krav ved salg av eiendom i Portugal er omtrent de samme som ved kjøp.

 

Det er derfor viktig at all relevant dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert, og at det ikke er noen utestående fordringer på eiendommen. (Se listen nedenfor over hvilke dokumenter som kreves når du skal selge eiendommen din. Dersom noe av dokumentasjonen mangler, så hjelper vi deg med å fremskaffe denne).     

 

Manglende dokumentasjon og utestående fordringer kan forsinke salgsprosessen, i noen tilfelle opp til flere måneder, noe som i verste fall kan medføre at en mulig kjøper trekker seg.

 

Å selge en eiendom er enkelt, bare spør oss!

 

Dokumenter som kreves: (hver eiendom er forskjellig, derfor er det ikke all dokumentasjon som er listet opp nedenfor som kreves til alle typer eiendom)

 • Kopi av ID-KORT eller PASS eller RESIDENCE CARD og  FISCAL CARD eller NIF (utstedt av finansdepartementet)

 

 • CERTIDÃO DE REGISTO PREDIAL (Dokument utstedt av “Conservatoria de Registo”, som bekrefter hvem som er registrert som eier, beliggenheten og en beskrivelse av Eiendommen/Tomten/Selskapet/Næringseiendom med tomteareal, bygningsareal, samt opplysninger om eksisterende pantheftelser). Dette er omtrent som en norsk panteattest.

 

 • CERTIDÃO DE REGISTO COMERCIAL (FIRMAATEST) (Utstedt av “Conservatoria de Registo”, som gir alle opplysninger om selskapet)   

 

 • CERTIDÃO DE TEOR (eldre Caderneta  Predial Urbana eller Rustica) (eiendomsdokument utstedt av finansdepartementet, som beskriver eiendommen og den ligningsmessige verdien som er grunnlaget for beregning av eiendomsskatten).

 

 • BOLIGATTEST/FERDIGATTEST: (utstedes av kommunen, og bekrefter at eiendommen var eller er bygget i henhold til vedtatte reguleringsplaner, og at eiendommen er inspisert og godkjent for beboelse etter ferdigstillelsen).

 

 • ELLER, Dokument utstedt av kommunen som bekrefter at eiendommen var bygget før 1951.

 

 • Kopi av de siste 5 års fakturaer på IMI (Eiendom / Tomt SKATT) (eldre contribuição autarquica): kvitteringer blir utstedt av finansdepartementet. Skatteberegningen gjøres etterskuddsvis hvert år, og betales vanligvis i to rater i april og september. Tidspunktet for salget vil bli justert for at beregningstidspunktet for skatt skal opprettholdes.

 

 • Kopi av siste måneds faktura for vann/strøm (EDP)/gass/telefon/fellesutgifter  

 

 • Kopi av BYGGETEGNINGER og REGULERINGSPLANEN (for å kontrollere hva som er bygget og om det er i henhold til godkjente planer og byggemelding).

 

 • Kopi av SKJØTET (For å bekrefte kjøpstidspunkt og kjøpspris).

 

 • Kopi av FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO: Dokument utstedt av entreprenøren som bekrefter hvilke materialer som er benyttet i bygget. Gjelder for all eiendom bygget etter juli 2004

 

 • Kopi av LICENÇA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA (Brønnvann/borehull): (Dette dokumentet bekrefter at borehullet er registrert hos myndighetene)

 

 • Kopi av ENERGISERTIFIKAT - (Lovbestemt fra 1. januar 2009, dette sertifikatet – EPC kreves for en hver eiendom som selges eller leies ut.)

 

 •  Kopi av Certificado Hambiental (kreves bare for byggeprosjekter som er sendt til bygningsmyndighetene etter 1. juli 2008).

 

 • Kopi av MANUAL DE UTILIZAçÃO (kreves bare for byggeprosjekter som er sendt til bygningsmyndighetene etter 1. juli 2008).

Les mer

Steg-for-steg guide for å selge en eiendom i Portugal

Å selge en eiendom er en to-stegs prosess;

1) Å finne en kjøper som vil signere en kjøpekontrakt og 2) få registrert skjøtet – som er sluttføringen på kjøpet.

Før vi går detaljert inn i steg for steg prosessen, er det viktig at all relevant dokumentasjon om eiendommen er tilgjengelig og oppdatert og at det ikke er noen utestående fordringer som hefter på eiendommen. Manglende dokumentasjon og utestående fordringer vil forsinke salgsprosessen, og det er det ingen som ønsker.

Steg 1: Velg en eiendomsmegler til å foreta en nøyaktig verdivurdering

Det første steget er å velge en eiendomsmegler som vil gi deg en verdivurdering, og samtidig komme til enighet om provisjonen. Blir dere enige, begynner arbeidet med å gjøre eiendommen klar for visning til potensielle kjøpere.

Det er to måter å velge en eiendomsmegler.

Eksklusivt oppdrag vil si at du gir salgsoppdraget til kun én megler for en nærmere avtalt salgsperiode.

Ikke-eksklusivt oppdrag vil si at du gir oppdraget til flere meglere, som alle vil forsøke å finne en kjøper. Dette er kanskje uvant for oss nordmenn, men er den vanligste salgsmåten i Portugal.

Steg 2: Presentasjon av eiendommen

Førsteinntrykket av eiendommen er helt avgjørende for om du får til et raskt og suksessfullt salg.

Bruk et par timer på å rydde og sette i stand, og spandér gjerne noen kroner på dette, for eksempel et malingsstrøk på slitte overflater. Fjern skrot og overflødige møbler. Rydd og stell haven. Dette er enkle grep som gjør eiendommen mer salgbar. Vi kan være behjelpelige med å skaffe assistanse til dette om ønskelig.

Da er du klar slik at megleren kan begynne med visninger.

Steg 3: Enighet om salget

Megleren vil etter hvert få inn bud fra interessenter. Vi vil presentere hvert tilbud for deg, og vi kan ta forhandlinger med kjøper på vegne av deg for å få til en best mulig pris. Vi sørger for all hjelp og alle råd som du trenger for å ta den endelige og riktige beslutningen. 

Fra det tidspunktet et bud er akseptert, trer din advokat i aksjon. Han/hun vil lage et forslag til kjøpekontrakt, som blir sendt kjøpers advokat, som vil gjøre nødvendige de undersøkelser. På dette stadiet i prosessen gjør man en avtale med kjøper om en eventuell gjennomgang av eiendommen (hvis det er ønskelig), signerer kjøpekontrakten (contrato de promessa compra e venda) og enes om dato for å signere skjøtet (Escritura).

Du er ikke bundet av noen forpliktelser før du har signert kjøpekontrakten. Aksept av bud er med andre ord ikke bindende, slik det er i Norge. Men fra det tidspunktet du signerer, er du juridisk forpliktet til å selge eiendommen til kjøper og han er forpliktet til å kjøpe den av deg.

Steg 4: Avslutning av salgsprosessen

Signatur av skjøtet (Escritura). Når dette er gjort, vil kjøpers advokat registrere salget og endring av eierskap hos notaren. 

Salget av eiendommen din er nå gjennomført – gratulerer!


Les mer
Les mer